Liefde is het enige dat de wereld kan genezen

In mijn vorige blog schreef ik over de tegenpolen liefde en angst. Ik dacht altijd dat angst (of haat) en liefde elkaars tegenpool waren, totdat ik iets las wat Eckhart Tolle erover schreef: ‘Echte liefde heeft geen tegenpool.’ Geluk kan veranderen in ongeluk, dag verandert in nacht. Maar echte liefde kan niet veranderen in haat of angst. In het licht van ware liefde (zuiver bewustzijn) kan geen enkele vorm van duisternis (het onbewuste, het ego) overleven. Liefde is de hoogste frequentie die alle lagere trillingen doet verdwijnen.

Liefde heeft namelijk een transformerende eigenschap: het brengt alles wat ermee in aanraking komt op een hoger plan (de wet van resonantie) en dat is waarom liefde geneest. Iemand zoals Jezus demonstreert dit principe door een wandelend medicijn te zijn. Overal waar hij komt, gebeuren wonderen en vinden miraculeuze genezingen plaats. Jezus benadrukte, dat dat alles en meer in de toekomst voor ieder mens was weggelegd. Die toekomst is nu. Methoden zoals gebedsgenezing, reiki, engelen healings of quantum touch zijn nu voor iedereen toegankelijk.

Liefde is een eerste levensbehoefte

En de wereld heeft onze liefde harder nodig dan ooit. Het is onze verantwoordelijkheid om haar te ontdekken en (op) te wekken. Want liefde is het enige dat de waanzin in onze wereld kan genezen. Te beginnen met onze eigen waanzin. Alleen liefde en bewustzijn kunnen onze prachtige aarde en haar bevolking redden van verdere vergiftiging en vernieling. Want zo heilzaam als liefde is, zo catastrofaal is het gebrek eraan. Een pasgeboren baby kan sterven door een gebrek aan aanraking, want liefde is voor elk levend wezen net zo goed een eerste levensbehoefte als zuurstof.

Waar geen liefde is, regeert angst

Is er geen totale afwezigheid van liefde, maar toch een duidelijk tekort, dan kan dat leiden tot het gevoel er eigenlijk niet te mogen zijn. Er niet willen, kunnen of durven zijn, zich niet goed genoeg voelen; hetgeen weer kan leiden tot woede of depressie en/of lichamelijke kwalen. Om ons heen is dit gebrek aan liefde zichtbaar als oorlog en honger, lelijke gebouwen, leugenachtige politici, wereldwijde corruptie, vernieling van regenwouden, vervuiling van oceanen en verkwisting van waardevolle en eindige resources. Waar geen liefde is, regeert angst, of geld (vaak een uitwas van de angst voor tekort), samen met het bijbehorende geweld.

Twee soorten mensen

Wat is liefde? ‘Liefde is de totale afwezigheid van angst’, stelt d. Gerald G. Jampolsky. Hij is kinderarts en schrijver van o.a. het boek Liefde is angst laten varen. Verder zijn er volgens dr. Jampolsky twee soorten mensen: zij die liefde geven en zij die liefde nodig hebben (de meeste mensen zijn een mix). Eckhart Tolle stelt echte liefde gelijk aan diepe vrede, vreugde, vergeving, god; iets dat we gewaar kunnen worden door volledige bewuste aanwezigheid in het moment.

Liefde is de kern van alle leven

Omdat liefde is wat we zijn, kunnen we het niet worden. We hoeven er niets voor te doen, we hoeven ons alleen maar te realiseren dat dit zo is. Dat we werkelijk liefde zijn, altijd al geweest. Kijk maar in de ogen van een baby. Liefde is de kern van alle leven. Na het transformeren van angsten door bewustzijn is liefde wat overblijft. We hebben dus te maken met liefde en angst, misschien niet zozeer als tegenpolen, maar wel als krachten die elkaar uitsluiten. Waar de ene is, kan de andere niet zijn.

Liefde is de hoogste frequentie

Telkens als we bewust voor liefde kiezen, wordt ons hart een beetje lichter. En daardoor dat van onze naasten, en daardoor dat van hun naasten, enzovoort. We beïnvloeden elkaar altijd en overal, zelfs (zeker!) als we aan elkaar denken. Laten we zo vaak mogelijk het steentje zijn dat uiteindelijk wereldwijde kringen van liefde maakt. Steeds opnieuw, totdat we ons allemaal weer herinneren: liefde is niet alleen de hoogste frequentie; het is ook onze diepste essentie; onze grootste potentie… onze volgende dimensie.

Leave a Reply